Αληθινό
Ημίχοντρο Ν1

Συσκευασία 5k & 10k

Θαλασσινό φυσικό αλάτι με ομοιόμορφο κρυσταλλικό κόκκο σε μέγεθος ρυζιού «ριζάτο», υψηλής καθαρότητας.

Συστήνεται στη μαγειρική, τα παστά, τα αλιεύματα, τα μπαχαρικά και τα τυροκομικά προϊόντα.