Ζαρού
Ψιλό Μαγειρικό

Συσκευασία 5k & 10k

Θαλασσινό φυσικό αλάτι με ψιλό κρυσταλλικό κόκκο, υψηλής καθαρότητας.

Συστήνεται στη μαγειρική, αρτοποιεία, αλλαντοποιεία, ξηρούς καρπούς και τυροκομικά προϊόντα.