Αληθινό
Ψιλό Μαγειρικό

Συσκευασία 5k, 10k & 20k

Θαλασσινό φυσικό αλάτι με ψιλό ομοιόμορφο κρυσταλλικό κόκκο, υψηλής καθαρότητας

Συστήνεται στη μαγειρική, αρτοποιεία, αλλαντοποιεία, ξηρούς καρπούς και τυροκομικά προϊόντα.