Ζαρού Ψιλό

Συσκευασία 500gr & 1000gr & 5k

Θαλασσινό φυσικό αλάτι χωρίς χημικά πρόσθετα

Περιέχει 100% Θαλασσινό φυσικό αλάτι με ψιλό κρυσταλλικό κόκκο, υψηλής καθαρότητας.

Κατάλληλο για τη μαγειρική και τα τυροκομικά προϊόντα.

Συστήνεται και για την παρασκευή βιολογικών προϊόντων.