Αληθινό Ζαρού
Κουβάς

Συσκευασία 10k

Φυσικό θαλασσινό αλάτι σε ομοιόμορφους ψιλούς κόκκους μέγιστης καθαρότητας.
Ενδείκνυται για το γέμισμα σε αλατιέρες.

Συστήνεται στον τομέα εστίασης.