Ζαρού
Πλυμένο

Συσκευασία 20 κιλών

Αλάτι χονδρόκοκκο, πλυμένο που στραγγίζεται με μηχανικό τρόπο για να απαλλαχτεί από την υγρασία.

Συστήνεται για μηχανήματα αποσκλήρυνσης, άλμες κ.α.