Ζαρού
Τυροκομικό

Συσκευασία 5k & 10k

Τυροκομικό – θαλασσινό φυσικό αλάτι υψηλής καθαρότητας με ακανόνιστους τραχείς και ψιλούς κόκκους.

Συστήνεται στη μαγειρική, τα παστά, τα αλιεύματα, τα μπαχαρικά και τα τυροκομικά προϊόντα.