Αληθινό
Χοντρό Ν2

Συσκευασία 10k & 20k

Θαλασσινό φυσικό αλάτι με ομοιόμορφο κρυσταλλικό κόκκο σε μέγεθος ρεβιθιού, υψηλής καθαρότητας

Συστήνεται στη μαγειρική, τα παστά, τα αλιεύματα, τα τυροκομικά προϊόντα και πλυντήρια πιάτων.