Αλάτι Ηλεκτρόλυσης

Συσκευασία 20k

Αλάτι κατάλληλα επεξεργασμένο για χρήση σε πισίνες με ηλεκτρόλυση άλατος.