Αλάτι αποχιονισμού

Συσκευασία 20k

Ακατέργαστο θαλασσινό αλάτι κατάλληλο μόνο για τον αποχιονισμό δρόμων.